سایت شرط بندی انفجار تک بت بدون فیلتر تاینی بت سیب بت win90 بازی انفجار انلاین بت فوروارد بدون فیلتر funbet24 تخته نرد شرطی تخته نرد انلاین شرطی تخته نرد آنلاین پرسپولیس شرطی بهترین سایت تخته نرد شرطی تخته نرد آنلاین با پول واقعی سایت تخته نرد شش و بش شرط بندی تخته نرد انلاین پولی بازی آنلاین تخته نرد دو نفره

سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

جهت ورود به سایت تخته نرد شرطی کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت

ادرس سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی | سایت شرط بندی پاسور و حکم با درگاه پرداخت مستقیم تخته نرد شرطی | بازی حکم آنلاین شرط بندی | سایت حکم شرطی ترفندهای بازی تخته نرد شرطی حکم

 

سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

اجازه دهید اول از حرکت مهره ها شروع کنیم. در بازی تخته نرد سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی مهره های بازیکنان می توان سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطید در جهت عقربه های س سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیاعت باشد، هم چنین سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیاگر بازیکنان بخواهند می توان عکس جهت عقربه های سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی ساعت نیز مهره ها را حرکت داد، نکته ای که در حرکت دادن مهرها وجود دارد این است که: مهره های حریف شما همیشه بر خلاف شما حرکت می کند. اگر شما در جهت عقربه های ساعت حرکت کنید حریف عکس آن حرکت خواهد کرد. سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

 

بازی با انداختن تاس شروع می شود:

معمولا کسی که عدد بیشتری بیاورد حرکت را آغاز می کند، اما عدد کمتر هم می تواند ملاک آغاز با سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیشد و این به قرار اولیه حریفان بستگی دارد که عدد بیشتر برند سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیه باشد یا عدد ک سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیمتر، با انداختن تاس بازی آغاز می شود و هر کس زودتر مهره های خود را خارج کرد برنده می باشد. سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

 

قوانین بازی تخته نرد آنلاین

در خانه بسته باید بیشتر از 2 مهره وجود داش ته باشد، بودن یک مهره در یک سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی خانه دلیل بر بسته بودن آن نیست. می توانید یک مهره را براساس مجموع عدد 2 تاس خودتان حرکت دهید یا اینکه دو مهره را بر اساس عدد هرکدام از 2 تاس خود حرکت دهید. سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

فقط مهره های همرنگ می توانند سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیدر یک خانه روی هم قرار بگیرند. چنانچه مسیر سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی حرکت مهره ای کاملا بسته باشد، شما باید مهره دیگری را حرکت دهید. اگر تاس شما جفت بیاید یعنی سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی2 عدد یکسان، شما می توانید دوباره تاس بیاندازید و چهار حرکت انجام دهید. به یاد داشته باشید که برای درک بهتر این بازی باید با اصطلاحات تخته نرد آشنا باشید که مهمترین آن سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیها در زیر توضیح داده شده است. سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

 

اصطلاحات بازی تخته نرد

داو دادن: داو دادن یعن سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیی این که شما از برنده بودن خ سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیود مطمئن هستید. در این سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیصورت می توانید قبل از ریختن تاس دو پیشنهاد به حریف بدهید، اول اینکه قبول کند که باخته است، و دوم این که ادامه سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی دهد اما امتیازات دوبرابر حساب شوند. داو دادن اختیاری است. اگر حریف تان باخت را قبول کرد بازی تمام شده و دور بعدی آغاز خواهد شد. سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

 

داو دادن در تخته نرد

یعنی حریف تان باخت را قبول کرده و بازی باید از نو شروع شود. اما اگر داو شما ر سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیا قبول کرد بازی هم چنان ادامه پیدا می کند و امتیازات هم 2 برابر محسوب می شوند. خب حالا وقتی حریف پیشنهاد داو شما را قبول کرد، شماتاس داو را که کمی از تاس معمولی بزرگتر سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی است را روی دوعدد قرار سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیمی دهید. (مثلا: 4 و 1 و این تا سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی س ها را به حریف می دهید.) سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

این جا باز هم یک داو می تواند وجود داشت سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیه باشد که به این صور سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیت است: اگر حریف پیش بینی کند که توان شکست دادن شما سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیرا دارد می تواند روی داو شما پیشنهاد یک داو دیگر را بدهد، حال اگر شما پیشنهاد او را رد کنید، 2 امتیاز از دست می دهید. اما اگر پیشنهاد داو او روی تاس داو را قبول کنید آن وقت، امتیاز بر روی عدد 4 محاسبه می شود. به همین خاطر در ابتدا نیز گفتیم که: این بازی مستلزم محاسبات سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی بر اساس ت سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیجربه و هم چنین شانس می باشد سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

بازی تخته نرد آنلاین با تاریخچه جالب خود، یکی از پرطرف سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیدارترین بازی‌های شرطبندی است. در تخته نرد آنلاین نیز بازی به همان روش سنتی برگزار می‌شود و تنها تفاوت آن با روش سنتی آنلاین بودن آن است. این بازی یک صفحه چوبی دارد سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیکه در آن ۲۴ خانه وجود دارد. سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

۱۵ مهره سفید و ۱۵ مهره سیاه به همراه سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیدو عدد تاس اجزای تشکیل‌دهنده بازی هستند. د سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیر ادامه به آموزش بازی، ترفندهای تخته نرد آنلاین، تاریخچه این با سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیزی و بررسی تخته نرد آنلاین در سایت‌های شرطبندی می‌پردازیم.

چیتا بت تخته نرد سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

بازی تخته نرد آنلاین چیست ؟

این بازی یک صفحه چوبی سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی دارد که در آن سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی ۲۴ خانه وجود دارد. ۱۵ مهره سفید سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی و ۱۵ مهره سیاه به همراه دو عدد تاس اجزای تشکیل‌دهنده بازی هستند. در تخته نرد آنلاین نیز بازی به همان روش سنتی برگزار می‌شود و تنها تفاوت آن با روش سنت سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیی آنلاین بودن آن است. هر فردی که بتواند زودتر م سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیهره‌های خود سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیرا از زمین خارج کند برنده‌ی بازی می‌شود. سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

روش انجام بازی تخته نرد آنلاین

بازیکن با استفاده از دو تاسی که در اختیار دارد بازی را آغاز می‌کند. هر بازیکنی که عدد بز سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیرگ‌تری بیاورد بازی را شروع می‌کند(برخی افراد بازی را با عدد کوچک‌تر آغاز می‌کنند). سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

چینش و حرکت مهره ها به دو صورت عقربه ساعت و خلاف عقسایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی ربه ساعت است‌. یعنی اگ سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیر حرکت مهره‌های شما در جهت عقربه‌های ساعت است. حرکت مهره‌های حریف شما باید مخالف آن و در خلاف جهت عقربه ساعت باشد و بالعکس. سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

قوانین بازی تخته نرد شرطی

مارس؛ قانون مارس در بازی‌های مختلفی وجود دارد. در تخته نرد اما سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی هنگامی که شما تمام مهره‌های خود را از زمین خارج کنید و حریف خود تا آن لحظه نتوانسته باشد اولین مهره‌اش را از زمین خارج کند شما حریفتان را مارس کرده‌اید. سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

در حالت عادی شما باید یک امتیاز کسب کنید اما با مار سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیس کردن حریف صاحب سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی ۲ امتیاز می‌شوید.سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

مارس سیاه(مارس اکبر)؛ در این مارس زمانی‌ که شما تمامی مهره‌های خود را از سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی زمین خارج کرده‌اید و حریف علاوه بر خارج نکردن هیچ مهره‌ای حداقل یک مهره در خانه شما داشته باشد سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیمارس سیاه یا اکبر شده است. شخصی که حریف خود را مارس کند ۳ امتیاز کسب می‌کند. سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

داو؛ این قانون از ابتدا در بازی وجود نداشت و سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی به مرور زمان به بازی اضافه شد. هر زمان که یکی از بازیکنان احساس کند پیروز بازی است می‌تواند به حریف خود بگوید که باخت را قبول کند. به این عمل داو می‌گویند. داو امری اختیاری ا سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیست و هرک سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیس می‌تواند یکبار سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیدر طول بازی و قبل از تاس انداختن داو بدهد. سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

در قانون بین المللی این بازی آمده است که بازیکن م سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیی‌تواند هر تعداد مهره ک سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطیه دوست دارد را در هر کدام از خانه‌ها قرار دهد. این قانون در اکثر کشور‌ها اجرا می‌شود.

سایت خارجی معتبر پاسور حکم تخته نرد شرطی

web hit counter